Temat konferencji technicznej:

“Postępy w stosowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem i pożarem”

 

Z udziałem przedstawicieli:

bullet

INSTYTUTU AUTOMATYKI POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ - GLIWICE

bullet

KOMENDY GŁÓWNEJ PSP - BIURO ROZPOZNAWANIA ZAGROŻEŃ - WARSZAWA

bullet

WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

bullet

WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

bullet

INSTYTUTU PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO - WARSZAWA

bullet

KOPALNI DOŚWIADCZALNEJ “BARBARA” - MIKOŁÓW

 

Termin konferencji technicznej:

 15-16.10.2009

Miejsce:

HOTEL OSSOWSKI

ul. Dąbrówki 1

62-006 KOBYLNICA k/Poznania

Organizator:
ENERGO-EKO-TECH Barbara Błochowiak i Marian Lewandowski

 

Szanowni Państwo!

Obecna konferencja organizowana przez Przedsiębiorstwo
ENERGO-EKO-TECH: „Postępy w stosowaniu instalacji i urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem i pożarem” stanowi ciągłość tematyki dotychczasowych konferencji, które poświęcone były głównie wdrażaniu dyrektywy ATEX 100A oraz ATEX 137. Podczas ostatniej konferencji podkreślono problematykę tworzenia „dokumentu bezpieczeństwa” oraz upowszechnienia filozofii „bezpieczeństwa funkcjonalnego”. Obecna konferencja, po dwóch latach przerwy, w czasie której zaznaczyły się znaczące postępy w każdym z dotychczas poruszanym temacie, poświęcona będzie w szczególności samym postępom.

Ważnym zagadnieniem jest aktualna instytucjonalizacja w Polsce w zakresie prac nad tworzeniem i adaptacją norm dla potrzeb przeciwwybuchowości. Jaki to stanowi postęp w sensie ułatwienia we wprowadzaniu wiedzy do praktyki w zakresie bezpieczeństwa. Postępy w stosowaniu nowych norm dotyczą zagadnień:
oznaczania stref zagrożonych wybuchem, ochrony przepięciowej, elektryczności statycznej, detekcji gazów, zagrożenia wybuchem pyłów.

Szczególnie ważne jest do odnotowania: na czym polega postęp w adaptacji filozofii „bezpieczeństwa funkcjonalnego”?. Jak dalece związana z tą filozofią kategoryzacja SIL ma swoje odzwierciedlenie w praktyce krajowej?

Nie bez znaczenia będzie zapoznanie się z możliwościami wdrożenia w kraju systemów certyfikacji urządzeń pracujących w atmosferach zagrożenia wybuchem wg schematu certyfikacji IECEx. Jest to system dobrowolny, podobny do systemu wprowadzonemu przez dyrektywę ATEX 100 A. Ma on jednak szersze znaczenie międzynarodowe. Certyfikacja przebiega stosownie do norm ustanawianych przez IEC. Poznanie postępów w stosowaniu aparatury przeciwwybuchowej z uwzględnieniem aktualnych kategoryzacji tej aparatury oraz możliwych systemów certyfikacji jest głównym przesłaniem obecnej konferencji technicznej.

 

Jesteśmy przekonani, że problematyka poruszana w trakcie zajęć będzie użyteczna nie tylko w Państwa działalności zawodowej ale także dla tych z Państwa, którzy zdecydują się przystąpić do egzaminów kwalifikacyjnych (za dodatkową opłatą) zgodnie z obowiązującym Prawem Energetycznym w zakresie:

bullet

dozoru

bullet

eksploatacji

Uczestnicy, którzy przystąpią do egzaminu na wybraną przez siebie grupę kwalifikacyjną i uzyskają wynik pozytywny, otrzymają stosowne świadectwo kwalifikacyjne.

Egzamin przeprowadzony będzie przez komisję Stowarzyszenia Oszczędnego Użytkowania Energii w Poznaniu.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy o przesłanie karty zgłoszenia do dnia 1.10.2009 r.
Osobom tym zostanie przesłany odwrotnie do wypełnienia
"Wniosek 1" wraz z tematyką egzaminu
(można go również pobrać z naszej strony WWW klikając na podany wcześniej odnośnik).

 

Wszyscy uczestnicy konferencji otrzymają materiały konferencyjne oraz zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji technicznej.

 

W ramach konferencji możliwa jest promocja firm w następujących kategoriach:

bullet

wygłoszenie referatu,

bullet

wygłoszenie referatu z zamieszczeniem w materiałach szkoleniowych, 

bullet

zamieszczenie oferty handlowej w skrypcie szkoleniowym,

bullet

wystawa firmowa.

 

W imieniu Przedsiębiorstwa Energo-Eko-Tech gorąco Państwa zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji technicznej, ponieważ żadna publikacja nie zastąpi żywego słowa i bezpośredniego kontaktu z jej autorem. 

Barbara Błochowiak

oraz                   

Marian Lewandowski

Szczegółowych informacji dotyczących konferencji udziela sekretariat :

tel/fax (61) 868-50-24, tel. (61) 868-98-76


Z powodu dużego zainteresowanie tematyką konferencji ilość miejsc jest ograniczona.
O uczestnictwie w konferencji będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Program konferencji:

1. Rola niezawodności w zwiększaniu bezpieczeństwa urządzeń
przeciwwybuchowych

bezpieczeństwo a niezawodność, nadrzędna rola bezpieczeństwa funkcjonalnego, niezawodność a dyrektywa ATEX 100A, niezawodność a kategoryzacja SIL.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Frączek, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej - Gliwice

2. Instytucjonalizacja w zakresie prac nad tworzeniem i adaptacją norm dla potrzeb przeciwwybuchowości
Komitety Techniczne w PKN ich rola w odniesieniu do CEN i CENELEC,
nowe zasady powoływania członków KT i ich pełnomocników,
zadania i uprawnienia członków oraz pełnomocników, prace w KT a proces tworzenia norm w CEN i CENELEC, KT 64 postępy w adaptacji norm.
Mgr inż. Wojciech Kwiatkowski, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” Mikołów

3. Oznaczanie stref zagrożonych wybuchem i pożarem
„dokument bezpieczeństwa” wymogi i odpowiedzialność prawna, wymagania dyrektyw, postępy w normalizacji krajowej, rozporządzenia i normy krajowe,
stanu realizacji wymogów.
Komenda Główna PSP kpt. mgr inż. Ernest Ziębaczewski, Komenda Główna PSP- Biuro Rozpoznawania Zagrożeń - Warszawa

4. Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe w aspekcie bezpieczeństwa
Funkcjonalnego

strefy zagrożone wybuchem z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcjonalnego, znaczenie kategoryzacji SIL, postępy w normalizacji krajowej dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, - formalizacja przyznania kategorii SIL.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Gdańska, Sekretarz Polskiego Towarzystwa Bezpieczeństwa i Niezawodności

5. Ochrona przepięciowa w strefach zagrożonych wybuchem
wymagania dyrektywy ATEX 100A oraz ATEX 137, identyfikacja zagrożenia wybuchowego od przepięć i jego dokumentacja, wymogi zależnie od strefy wybuchowości, postępy w normalizacji krajowej.
Dr hab. inż. Andrzej Sowa, prof. PB, Wydział Elektryczny - Politechnika Białostocka

6. Elektryczność statyczna jako źródło zapłonu w świetle dyrektyw ATEX 100A oraz ATEX 137
wymagania dyrektyw, źródła zagrożeń elektrostatycznych, ich eliminacja i dokumentowanie, postępy w normalizacji krajowej w nawiązaniu do dyrektyw,
zagrożenie od elektryczności statycznej a „dokument bezpieczeństwa”.
Dr inż. Jan Kowalski, Instytut Przemysłu Organicznego - Warszawa

7. Detekcja gazów w strefach wybuchowych
systemy detekcji gazów palnych, wymagania dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego, możliwości certyfikacji z uwzględnieniem kategorii SIL,
postępy w normalizacji krajowej.
Dr inż. Stanisław Trzcionka, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” - Mikołów

8. Zagrożenie wybuchem pyłów w świetle dyrektyw Unii Europejskiej
mieszaniny wybuchowe pyłów w ujęciu dyrektywy ATEX 100A,postępy w adaptacji norm CEN i CENELEC dotyczących zagrożenia wybuchem pyłów,
zapobieganie wybuchom pyłów jako wymóg „dokumentu bezpieczeństwa,
możliwości uzyskania certyfikatu wg kategorii SIL.
Dr inż. Zdzisław Dyduch, Kopalnia Doświadczalna „Barbara” - Mikołów

Informacje organizacyjne:

1. Termin szkolenia: 15-16.10.2009

2. Miejsce:

HOTEL OSSOWSKI

ul. Dąbrówki 1

62-006 KOBYLNICA k/Poznania

3. Koszt uczestnictwa jednej osoby wynosi:

  890 zł - bez noclegu,

  990 zł - 1 nocleg,

1090 zł - 2 noclegi. 

+127,60 opłaty egzaminacyjnej

Ceny obejmują:

- zakwaterowanie - pokoje 2 - osobowe,
    (1-osobowy za dopłatą - 60 zł za dobę)

- wyżywienie,

- uroczystą kolację,

- materiały konferencyjne

(traktowane na prawach rękopisu bez prawa powielania)

- zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu,

- koszty organizacyjne.

4.Uczestników, którzy przyjadą własnym pojazdem informujemy, że na terenie hotelu dostępny jest parking samochodowy (bezpłatny).

5. Zgłoszenia prosimy kierować faxem lub drogą pocztową na adres:

 

Przedsiębiorstwo ENERGO - EKO - TECH

ul.Międzyborska 67, 60-162 Poznań

tel/fax (61) 868-50-24, tel 868-98-76

RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ

Dzień pierwszy:    9 00 - 10 00 - śniadanie
  10 00 - 14 00 - zajęcia
  14 00 - 15 00 - obiad
  15 00 - 19 00 - zajęcia
  20 00 - spotkanie koleżeńskie
     
Dzień drugi:    8 00 -  9 00 - śniadanie
     9 00 - 14 00 - zajęcia
  14 00 - 15 00 - obiad
  15 00 - zakończenie
     

Dnia 15 października przewidziane jest spotkanie koleżeńskie podczas którego możliwa będzie szeroka wymiana poglądów i doświadczeń, odnowienie lub nawiązanie nowych kontaktów zawodowych w gronie osób zainteresowanych szeroko pojętą tematyką konferencji.

horizontal rule